img_top_index Labo'Life

FAQ over de Micro-Immunotherapie

Waarom schrijft mijn arts Micro-Immunotherapie voor?

Om verschillende redenen. Ten eerste om de algemene status te verbeteren. De Micro-Immunotherapie helpt het organisme om zijn strijdpotentieel terug te vinden. Ten tweede om een klassieke behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) beter te ondersteunen. Een behandeling met Micro-Immunotherapie is namelijk geen vervangende behandeling, maar een volledige behandeling. Ten derde bezitten de formules van de Micro-Immunotherapie een eigen actie tegen de geviseerde cellen.

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van deze therapie?

Het basisprincipe van de Micro-Immunotherapie bestaat erin om het immuunsysteem te helpen. Deze behandeling zorgt ervoor dat ons verdedigingssysteem zijn werkwijze kan terugvinden. De behandeling van de Micro-Immunotherapie wordt telkens voorgeschreven bij vermoeden van problemen met het immuunsysteem. Dit is het geval voor het merendeel van de pathologieën. De therapie kent twee toepassingsgebieden: bij acute ziekten en chronische ziekten. Eigenlijk kunnen we stellen dat Micro-Immunotherapie op erg veel domeinen kan worden toegepast. 

Wat zijn de resultaten van de Micro-Immunotherapie?

De Micro-Immunotherapie streeft ernaar om het immuunsysteem terug op de rails te krijgen. De behandeling geeft het verdedigingssysteem van het organisme zijn actiepotentiaal terug.

Wat is het doel van de lymfocytaire typering, de serologie en het eiwitprofiel?

In de meest complexe gevallen, zoals chronische infecties, auto-immuunziekten, chronische ontstekingen enz. moet de arts het immuunsysteem van de patiënt goed kennen om de Micro-Immunotherapie goed te kunnen toepassen. Wanneer de arts een beroep doet op biologische analyses, zoals de lymfocytaire typering, de serologie en het eiwitprofiel.

Met de lymfocytaire typering kan men op een niet-specifieke manier de situatie beoordelen waarin het immuunsysteem van de patiënt zich bevindt, op een bepaald moment en in functie van een bepaalde klinische status. Deze typering is een doeltreffend hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en voor het opvolgen van de evolutie tijdens de behandeling.

Met de serologie kan de arts de infectueuze biologische littekens accentueren en bijgevolg de oorzakelijke of verergerende factoren van een pathologie vaststellen.

Het eiwitprofiel maakt het mogelijk om de ontstekingsstatus van de patiënt de beoordelen, de humorale immuniteit en zijn nutritionele status op een gegeven moment en voor een gegeven pathologie te benaderen.

Welke pathologieën kunnen worden behandeld met de Micro-Immunotherapie zonder een voorafgaand  immunitair  balans?

Bepaalde pathologieën komen in aanmerking voor de Micro-Immunotherapie zonder immunitaire balans van de eerste intentie (onder voorbehoud van de diagnose). Bijvoorbeeld pathologieën die verband houden met:

Andere pathologieën, zoals chronische infecties, hepatitis B, C, B+D, de auto-immuunziekten, chronische ontstekingen, chronische stoornissen (gekoppeld aan EBV, CMV, TOXO), het chronisch vermoeidheidssyndroom enz., is een voorafgaande immunitaire balans nodig.