img_top_index Labo'Life

Bestanddelen van formules van de Micro-Immunotherapie

cells_mixDe Micro-Immunotherapie gebruikt sterke verdunningen van immunocompetente synthetische stoffen, met uitsluiting van elke menselijke of dierlijke stam. Zo kan het immunitaire antwoord van het organisme worden gemoduleerd om het biologische evenwicht te herstellen. De belangrijkste bestanddelen van de formules van de Micro-Immunotherapie zijn:

Cytokinen:

Cytokinen zijn speciale proteïnen die de communicatie tussen de verschillende eenheden binnen het immuunsysteem verzorgen, zoals lymfocyten, macrofagen en andere cellen. Cytokinen grijpen in de loop van de immunitaire reactie in wanneer het organisme wordt aangevallen. Cytokinen kunnen worden beschreven als “de woorden van het immuunsysteem”.
Hun effecten zijn nu eens voelbaar op cellen die werden geproduceerd (autocrien effect), dan weer op andere cellen (paracrien effect) of werken op afstand in op organen of weefsels (endocrien effect). Ze worden pas aangemaakt wanneer cellen worden geactiveerd en bevinden zich doorgaans niet in rust in de cellen.
De belangrijkste cytokinen die we vandaag kennen zijn de interleukinen (genummerd van IL-1 tot IL-35), de interferonen (IFN-α, β en γ), de groeifactoren (CSF, TGF enz.), de tumornecrosefactoren (TNF-α en -β) en de chemokinen.

Cytokinen vormen, omwille van hun informerende rol, de basis van de formules van de Micro-Immunotherapie.

De specifieke nucleïnezuren: SNA®

adnHet SNA® ( Specific Nucleic Acid of specifiek nucleïnezuur) is een kleine synthetische oligonucleotide dat gelijksoortig is aan een sequentie van een bepaald gen. Het berust op een werkwijze die inherent is aan de celfysiologie van het immuunsysteem, aangezien het zelf de informatie vormt van een genetisch gedeelte.
SNA® is aangepast aan elke formule van de Micro-Immunotherapie en remt of moduleert de kenmerkende genetische expressie van de agressor die verantwoordelijk is voor de pathologie.
Bijvoorbeeld: bij een virale infectie, zoals herpes, gebruikt het virus de cellulaire infrastructuur om zich te vermenigvuldigen in het geïnfecteerde organisme. Het is een klassieke strategie voor het virus om de ribosomen van hun gastheer te gebruiken om zich te vermenigvuldigen. Het SNA® van de Micro-Immunotherapie draagt specifieke informatie, die de vermenigvuldiging van het virus tegenwerkt. In dit geval vormt Micro-Immunotherapie, dankzij het SNA®, een steun voor het lichaam in de antivirale strijd.
De SNA® maken het voorwerp uit van een internationaal octrooi dat in 2002 werd aangevraagd door het laboratorium Labo'Life.