img_top_index Labo'Life

FAQ  - Medicijnen van de Micro-Immunotherapie

Medicijnen van Labo'Life - Algemene informatie

 1. Is dit een medicijn?
 2. Wat is dit medicijn?
 3. Hoe bewaar ik mijn medicijnen?
 4. De bijsluiter geeft niet aan waarvoor dit medicijn moet worden gebruikt. Waarom?
 5. Wat zijn de bijwerkingen van de behandeling?
 6. Kan ik mijn allopathische behandeling stoppen tijdens de Micro-Immunotherapie?

Medicijnen van Labo'Life - Productie

 1. Hoe wordt een medicijn gemaakt?
 2. Waar komen de grondstoffen vandaan?
 3. Zijn de bestanddelen gevaarlijk? Ik heb gelezen dat de productsamenstelling interferon en tumornecrosefactoren bevat.

Medicijnen van Labo'Life - Presentatie

 1. Er staan nummers op de blisterverpakking. Waarom?
 2. Waarom hebben capsules verschillende kleuren?
 3. Ik had blauwe capsules, nu heb ik rode …

Medicijnen van Labo'Life - Wie kan medicijnen van de Micro-Immunotherapie nemen?

 1. Kunnen kinderen medicijnen van Labo'Life nemen?
 2. Ik ben zwanger, kan ik dit medicijn nemen?
 3. Ik verdraag geen lactose, kan ik de medicijnen van Labo'Life nemen?

Medicijnen van Labo'Life - Inname

 1. Hoe moet ik het medicijn innemen?
 2. Wanneer moet ik het medicijn nemen?
 3. Waarom moet ik het medicijn onder de tong innemen?
 4. Waarom moet ik medicijnen van de Micro-Immunotherapie op nuchtere maag innemen?
 5. Hoe kan ik de capsules openen? Is dit moeilijk?
 6. Bij het openen mors ik telkens wat korreltjes uit mijn capsule. Ik heb dus niet de dosis uit de capsule. Is dit erg?
 7. Ik heb 2 capsules verwisseld. Is dit erg?
 8. Mijn arts heeft me gezegd om 3 capsules per dag te nemen. Hoe vaak moet ik dit doen?
 9. Ik volg meerdere homeopathische behandelingen. Hoe neem ik deze medicijnen?
 10. Hoe neem ik mijn medicijn 's avonds in?
 11. Treden er wisselwerkingen op met eten en drinken?
 12. Ik neem de medicijnen nu al 10 dagen en ik voel me slechter. Is dit normaal?

Medicijnen van Labo'Life - Bestellen

 1. Heb ik een voorschrift nodig voor de medicijnen van Labo'Life?
 2. Waar kan ik mijn medicijnen bestellen?
 3. Kan ik mijn medicijnen ook rechtstreeks bestellen?

Medicijnen van Labo'Life - Algemene informatie

 1. Is dit een medicijn?

Ja, de medicijnen van Labo'Life vallen volledig onder de categorie medicijnen. Ze zijn betekend en voldoen aan de verschillende farmaceutische wetgevingen in de landen van producenten en distributeurs. De medicijnen van Labo'Life zijn enkel verkrijgbaar in de apotheek en niet in de gewone handel.

 1. Wat is dit medicijn?

De medicijnen die worden gemaakt bij het laboratorium Labo'Life zijn medicijnen van de Micro-Immunotherapie. Ze vallen onder de categorie homeopathische medicijnen voor wat betreft hun productie, maar ze gebruiken stammen (grondstoffen) van het immunologische type.

 1. Hoe bewaar ik mijn medicijnen?

De medicijnen van de Micro-Immunotherapie moet u op omgevingstemperatuur, dit wil zeggen tussen 20 °C en 25 °C, op een donkere en droge plaats bewaren. We raden af om ze bijvoorbeeld in de badkamer te bewaren.
We raden ook af om ze te bewaren in de buurt van een elektromagnetische bron, zoals o.a. de magnetron en mobiele telefoons.

 1. De bijsluiter geeft niet aan waarvoor dit medicijn moet worden gebruikt. Waarom?

De medicijnen van Labo'Life zijn op dit moment allemaal betekend bij de Agences Pharmaceutiques. In het kader van kennisgeving worden homeopathische geneesmiddelen vermeld als: "zonder therapeutische indicatie". De bijsluiters bevatten dus geen therapeutische indicaties.
Bovendien is de aanwezigheid van een bijsluiter in de verpakking niet verplicht. Labo'Life heeft echter beslist om zoveel mogelijk informatie aan de patiënten te verstrekken.

 1. Wat zijn de bijwerkingen van de behandeling?

De medicijnen van Labo'Life zijn homeopathische medicijnen (Europese richtlijn 2001/83/CE art. 14). Het gebruik van kleine productdoses geeft weinig bijwerkingen in vergelijking met allopathische medicijnen.
In bepaalde gevallen kunnen spijsverteringsproblemen optreden wanneer het medicijn op nuchtere maag wordt ingenomen. In dit geval kunt u het medicijn best een uur na de maaltijd innemen.

De medicijnen van Labo'Life bevatten, net als andere homeopathische medicijnen, een kleine hoeveelheid lactose. Dit kan bijwerkingen veroorzaken bij patiënten die dit type suiker niet verdragen. De korrels van een capsuledosis bevatten 80 mg lactose. Ter illustratie: 100 g afgeroomde melk bevat 5,0 g (1) lactose, dit is 62,5 keer meer.
Een persoon die geen lactose verdraagt kan dus proberen om dit medicijn in te nemen en te kijken of hij / zij het verdraagt. Als dit niet het geval is, raden tal van homeopaten aan om de korrels in een glas met wat mineraalwater te laten smelten en vervolgens dit water zolang mogelijk in contact te brengen met de ondertongspeekselklier.

Wanneer het immuunsysteem reageert op de behandeling, kan een verergering van de symptomen optreden. Dit is normaal gedurende de eerste twee weken van de behandeling. Het is een normaal verschijnsel in de homeopathie. Naarmate u de behandeling verderzet, zullen de symptomen geleidelijk aan verdwijnen. Indien de symptomen te erg zijn, moet u uw arts raadplegen.

 1. Kan ik mijn allopathische behandeling stoppen tijdens de Micro-Immunotherapie?

Nee. Als u een allopathisch middel neemt, mag u enkel op aangeven van de arts stoppen. U mag in geen geval zelf beslissen om de behandeling te stoppen omdat u een medicijn voor de Micro-Immunotherapie neemt. Bovendien moet u uw homeopaat bij de raadpleging vertellen welke medicijnen u neemt.
Zo kan de Micro-Immunotherapie een aanvulling worden op de conventionele behandelingen, zoals chirurgie, chemotherapie enz.

Medicijnen van Labo'Life - Productie

 1. Hoe wordt een medicijn gemaakt?

De stammen (grondstoffen) worden geanalyseerd door het controlelaboratorium en vrijgegeven door de verantwoordelijke apotheker. Dan worden ze gebruikt in homeopathische verdunningen (in CH of K, afhankelijk van de stammen). De korrels worden dan ondergedompeld in de oplossingen. Daarna worden ze in capsules gestopt. De capsules worden ter verificatie van hun conformiteit geanalyseerd door het controlelaboratorium. Vervolgens worden ze in een blisterverpakking en in doosjes gestopt. Het eindproduct wordt dan opnieuw gecontroleerd door het controlelaboratorium en vervolgens vrijgegeven aan de verantwoordelijke apotheker, die de medicijnen dan kan verkopen.

 1. Waar komen de grondstoffen vandaan?

De capsules, de korrels, de alcohol en de verpakkingen komen van bedrijven die een zekere bekendheid genieten in de farmaceutische sector. De stammen van het immunologische type (95 % van de stammen) worden geproduceerd volgens de recombinant-DNA-technologie. Geen enkele stam heeft dus een menselijke oorsprong. De stammen worden grotendeels gemaakt zonder toevoeging van dierlijke adjuvantia. Dankzij deze verschillende punten kunnen we de virale veiligheid van onze medicijnen waarborgen. Alle stammen hebben een analysecertificaat van de producent. Ze zijn voor gebruik geanalyseerd door de controlelaboratoria van Labo'Life om hun kwaliteit te garanderen.

 1. Zijn de bestanddelen gevaarlijk? Ik heb gelezen dat de productsamenstelling interferon en tumornecrosefactoren bevat.

De medicijnen van Labo'Life zijn homeopathische medicijnen. De bestanddelen zijn dus sterk verdund voor ze worden gebruikt in de samenstelling van onze medicijnen.
De gebruikte verdunningen zijn dus niet toxisch, omdat de stammen niet op zich, zoals in allopathische medicijnen, maar als homeopathische verdunningen worden gebruikt.

Medicijnen van Labo'Life - Voorstelling

 1. Er staan nummers op de blisterverpakking. Waarom?

De medicijnformules van Labo'Life zijn sequentieel. Dit wil zeggen dat ze een logica (sequentie) volgen om de stroom van cytokinen van de immunitaire reactie die het medicijn beoogd zo goed mogelijk te respecteren. De samenstelling van elke capsule is dus anders. Daarom worden nummers op de blisterverpakkingen vermeld: zo kan de patiënt zich niet vergissen bij het innemen van het medicijn.

 1. Waarom hebben capsules verschillende kleuren?

De medicijnen van de Micro-Immunotherapie zijn sequentiële medicijnen: elke capsule heeft een andere samenstelling om de cytokinenstroom van de door het medicijn beoogde immunitaire reactie te respecteren. Om deze logische volgorde in een sequentie te illustreren aan de patiënt, hebben de capsules telkens een lichtere kleur.
Bovendien hebben sommige medicijnen sequenties van 5 capsules (dubbel gereproduceerd op een blisterverpakking) of 10 capsules. Bij een verpakking van 10 capsules zitten 2 verschillende kleuren in dezelfde blisterverpakking: blauw en rood.
Bij een sequentie van 5 capsules is slechts een kleur aanwezig: blauw of rood.

 1. Ik had blauwe capsules, nu heb ik rode …

Afhankelijk van het medicijn verandert de kleur: sommige medicijnen hebben sequenties van rode capsules, andere medicijnen hebben sequenties van blauwe capsules en sommige medicijnen hebben eerst sequenties met blauwe capsules en dan rode capsules.
Als u blauwe capsules had en nu rode capsules hebt, is dit omdat uw arts uw behandeling heeft aangepast of omdat er bij de verstrekking een fout werd gemaakt. U moet dus de naam op de verpakking controleren en nagaan of hij overeenstemt met uw medicijn. Neem contact op met uw arts om na te vragen of hij een ander medicijn heeft voorgeschreven. Als dit niet het geval is, moet u contact opnemen met de verstrekkende apotheker om aan hem de fout te signaleren.

Medicijnen van Labo'Life - Wie kan medicijnen van de Micro-Immunotherapie nemen?

 1. Kunnen kinderen medicijnen van Labo'Life nemen?

De medicijnen van Labo'Life zijn aangepast aan alle gebruikers. Een medicijn van de Micro-Immunotherapie kan perfect aan een kind worden voorgeschreven.

 1. Ik ben zwanger, kan ik dit medicijn nemen?

Zoals voor elk medicijn moet u, bij uw zwangerschap, uw arts inlichten alvorens u het medicijn neemt. De 2 meest gevoelige periodes van de zwangerschap zijn de eerste 3 en de laatste 3 maanden. Aarzel niet om uw arts te raadplegen om hem de voor- en nadelen van de behandeling te laten evalueren.
De medicijnen van de Micro-Immunotherapie zijn echter homeopathische medicijnen, die niet worden afgeraden aan zwangere vrouwen.

 1. Ik verdraag geen lactose, kan ik de medicijnen van Labo'Life nemen?

De medicijnen van Labo'Life worden gemaakt met homeopathische korrels die voor 80 % uit sacharose en voor 20 % uit lactose bestaan. Een capsule bevat 400 mg korrels en dus 80 mg lactose. Ter illustratie: 100 g afgeroomde melk bevat 5,0 g(2) lactose, dit is 62,5 keer meer.
Een persoon die geen lactose verdraagt kan dus proberen om dit medicijn in te nemen en te kijken of hij / zij het verdraagt. Als dit niet het geval is, raden tal van homeopaten aan om de korrels in een glas met wat mineraalwater te laten smelten en vervolgens dit water zolang mogelijk in contact te brengen met de ondertongspeekselklier. Doorgaans zorgt deze methode ervoor dat een patiënt die geen lactose verdraagt toch homeopathische medicijnen kan nemen, hoewel ze een lage dosis lactose bevatten.

Medicijnen van Labo'Life - Inname

 1. Hoe moet ik het medicijn innemen?

De medicijnen van de Micro-Immunotherapie bestaan uit sequentiële capsules.
De drie blisterverpakkingen in de doos hebben een nummering. U moet deze nummering volgen bij de inname van het medicijn: u begint met capsule 1 en neemt het medicijn tot capsule 10. Wanneer u de eerste blisterverpakking hebt ingenomen, moet u de volgende blisterverpakking nemen. U begint weer met nummer 1.
Open de capsule en neem de inhoud ervan (de kleine korrels) onder de tong voor contact met de ondertongspeekselklier.
Idealiter neemt u het medicijn 's ochtends op nuchtere maag.
Als dit niet mogelijk is, kunt u het medicijn 15 tot 30 minuten vóór de maaltijd of een uur ná de maaltijd nemen.

 1. Wanneer moet ik het medicijn nemen?

Idealiter neemt u het medicijn 's ochtends op nuchtere maag.
Als dit niet mogelijk is, kunt u het medicijn 15 tot 30 minuten vóór de maaltijd of een uur ná de maaltijd nemen.

 1. Waarom moet ik het medicijn onder de tong innemen?

De natuur heeft ons een soort rechtstreekse "toegangsdeur" naar het immuunsysteem gegeven. Onder onze tong bevinden zich weefsels die in verbinding staan met ons afweersysteem. Dit werkt een beetje als een vloeipapier. De stoffen komen meteen in het systeem terecht en geven er onmiddellijk hun informatie af.

 1. Waarom moet ik medicijnen van de Micro-Immunotherapie op nuchtere maag innemen?

De formules van de Micro-Immunotherapie hebben als doel om de juiste boodschap door te geven aan het immuunsysteem. De behandeling vindt bij voorkeur 's ochtends plaats om een verwarring van dit bericht te vermijden. De informatie kan niet in een voedselstroom worden meegenomen, omdat ze daarin verloren zou kunnen gaan. U kunt de medicijnen echter 15 tot 30 minuten voor of 60 minuten na de maaltijd innemen.

 1. Hoe kan ik de capsules openen? Is dit moeilijk?

De capsules hebben opklikbare capsulekoppen. Ze bestaan uit twee delen: een kop (kort) en het capsulelichaam (lang). De capsulekop klikt vast op het capsulelichaam.
Om de capsules gemakkelijk te kunnen openen, moet u het capsulelichaam tussen duim en wijsvinger houden en de capsulekop met de duim en wijsvinger van de andere hand met de wijzers van de klok mee draaien.
U kunt als hulpmiddel een leeg glas gebruiken: open de capsule boven dit glas om de gemorste korreltjes bij opening op te vangen. (Het is belangrijk dat u de korreltjes niet aanraakt met uw handen.)

 1. Bij het openen mors ik telkens wat korreltjes uit mijn capsule. Ik heb dus niet de dosis uit de capsule. Is dit erg?

Nee, dit is helemaal niet erg. De hoeveelheid korreltjes in de capsule is groter dan de hoeveelheid die nodig is opdat het medicijn werkzaam zou zijn.
U kunt als hulpmiddel een leeg glas gebruiken: open de capsule boven dit glas om de gemorste korreltjes bij opening op te vangen. (Het is belangrijk dat u de korreltjes niet aanraakt met uw handen.)

 1. Ik heb 2 capsules verwisseld. Is dit erg?

Nee, dit is op zich niet erg. In dit geval moet u de behandeling hernemen op het punt waarop u zich normaal in de behandeling zou bevinden. Als u capsule nummer 5 nam in plaats van capsule nummer 4, zal de volgende capsule nummer 6 zijn.

 1. Mijn arts heeft me gezegd om 3 capsules per dag te nemen. Hoe vaak moet ik dit doen?

Wanneer u meer dan een capsule per dag moet nemen, moet u de nummering van de capsules blijven respecteren: neem capsule nummer 1 's ochtends op nuchtere maag, capsule nummer 2 een uur na het eten en capsule nummer 3 om 16 uur (neem geen capsules meer in na 17 uur, dit kan bij sommige gevoelige personen de slaap verminderen). De volgende dag begint u met capsule nummer 4 's ochtends op nuchtere maag enz. U volgt dezelfde procedure.

 1. Ik volg meerdere homeopathische behandelingen. Hoe neem ik deze medicijnen?

U neemt homeopathische medicijnen best in op tijdstippen die zover mogelijk van maaltijden verwijderd zijn.
Als u meerdere behandelingen volgt, moet u een medicijn 's ochtends op nuchtere maag innemen en vervolgens de andere medicijnen ten minste 15 tot 30 minuten voor de maaltijd of een uur na de maaltijd.
Neem nooit meerdere homeopathische medicijnen op hetzelfde moment in.

 1. Hoe neem ik mijn medicijn 's avonds in?

De bestanddelen van de medicijnen van de Micro-Immunotherapie veroorzaken soms, afhankelijk van de verdunning en de gevoeligheid van de patiënt, problemen om in te slapen. We raden dus aan om de medicijnen van Labo'Life niet na 17 uur in te nemen (u mag enkel medicijnen om uw slaap te verbeteren voor het slapengaan en ten minste een uur na de laatste maaltijd innemen).

 1. Treden er wisselwerkingen op met eten en drinken?

De medicijnen van Labo'Life zijn homeopathische medicijnen die dus beantwoorden aan dezelfde innamekenmerken.
U mag ze niet innemen bij de maaltijd. Tijdens de behandeling mag u geen koffie, thee, chocolade, tabak, alcohol en munt gebruiken.

 1. Ik neem de medicijnen nu al 10 dagen en ik voel me slechter. Is dit normaal?

Wanneer het immuunsysteem reageert op de behandeling, kan een verergering van de symptomen optreden gedurende de eerste twee weken van de behandeling. Het is een normaal verschijnsel in de homeopathie. Naarmate u de behandeling verderzet, zullen de symptomen geleidelijk aan verdwijnen.
Als de symptomen te erg worden, moet u uw arts raadplegen.

Medicijnen van Labo'Life - Bestelling

 1. Heb ik een voorschrift nodig voor de medicijnen van Labo'Life?

De medicijnen van Labo'Life zijn vrij verkrijgbaar bij de apotheker.
Omdat de medicijnen van de Micro-Immunotherapie nogal sterk zijn, raden we toch aan om een arts die gekwalificeerd is, voor het begeleiden van de Micro-Immunotherapie te raadplegen. Hij of zij kan de behandeling afstemmen op uw pathologie. Ook uw apotheker kan u bepaalde medicijnen aanraden.

 1. Waar kan ik mijn medicijnen bestellen?

U vindt de medicijnen van Labo'Life bij de apotheker.

 1. Kan ik mijn medicijnen ook rechtstreeks bestellen?

Nee, u kunt de medicijnen niet rechtstreeks bij Labo'Life bestellen.
De farmaceutische wetgeving verbiedt rechtstreekse verkoop aan de patiënt.
Farmaceutische bedrijven mogen enkel leveren aan groothandelaar-verdelers en apothekers.
U kunt uw medicijnen dus kopen bij eender welke apotheker.