img_top_index Labo'Life

Voorstelling van het Labo'Life-medicijn

Doos met 30 capsules (in sequenties van 5 of 10 capsules), bevat 3 blisters met telkens 10 capsules.

De doos:

Sinds eind maart 2012 zien onze medicijnverpakkingen er anders uit: ze ogen moderner en zijn beter aangepast aan de behoeften van de patiënten. Alle verpakkingen voldoen aan de verschillende farmaceutische wetgeving die van kracht is in de landen van producenten en distributeurs. Hier ziet u afbeeldingen van de verpakkingen die u nu in uw apotheek kunt terugvinden.

Nouvelle boite

De blisterverpakking:

Er zijn 2 soorten blisterverpakkingen op de markt:

blister droit

blister quinconce

Nummers van 1 tot 10 op de blisterverpakking
De formules van de Labo'Life-medicijnen zijn sequentieel: dit wil zeggen dat ze elkaar in een logische volgorde opvolgen om de cytokinenstroom te respecteren. De samenstelling van elke capsule is dus anders. Daarom worden nummers van 1 tot 10 op de blisterverpakkingen vermeld: zo kan de patiënt zich niet vergissen bij het innemen van het medicijn. Op de blisterverpakking per lijn staan alle nummers bovenaan, op de blisterverpakking per groep staan de even nummers bovenaan en de oneven nummers onderaan. U moet de nummervolgorde van de capsules op de blisterverpakking respecteren.

De capsules:

Om dezelfde reden en om vergissingen te voorkomen bij inname van het medicijn, hebben de capsules niet allemaal dezelfde kleur. Ze hebben verschillende kleurdegradaties.
Sommige medicijnen hebben sequenties van 10 capsules, andere van 5 capsules.

blister droit

blister quinconce

blister droit seqence 5 bleue

blister quinconce sequence 5 bleue

blister droit sequence 5 rouge

blister quinconce sequence 5 rouge