img_top_blisters Labo'Life

Een Europees farmaceutisch labo dat zich richt op kwaliteit

LL_laboHet hele project van de Micro-Immunotherapie draait rond een sleutelwoord: "kwaliteit": farmaceutische kwaliteit op het hoogste niveau voor alle bouwprocessen van laboratoria en de productie van medicijnen. Deze kwaliteit is meer dan een verplichting, het is ons dagelijks leitmotiv.

Kwaliteit van de installatie

De productie van Labo’Life-medicijnen werd bekroond met de "Good Manufacturing Practices" (GMP)-certificaten. Ze werden door de bevoegde instanties in elk land afgeleverd aan farmaceutische laboratoria die medicijnen produceren en verdelen voor menselijke consumptie.

Om te beantwoorden aan de specificiteiten van de Micro-Immunotherapie beschikt Labo'Life over installaties op maat voor het produceren van medicijnen voor deze therapie. Daarnaast kunnen we rekenen op onze deskundige teams.

Kwaliteit van de medicijnen

De medicijnen van de Micro-Immunotherapie van Labo'Life zijn als homeopathische medicijnen geregistreerd bij verschillende nationale farmaceutische instanties. Ze worden geproduceerd in Spanje en in België, dit gebeurt volgens de internationale GMP-productienormen voor kwaliteitsgarantie.
De kwaliteit van de producten is slechts gegarandeerd bij een controle van het volledige productieproces. Dit begint bij het controleren van de grondstofkwaliteit (vulstoffen, stammen, bewaarmiddelen) en eindigt bij de eindverpakking.
In het geval van de homeopathische geneesmiddelen van Labo'Life worden de stammen 95 % biotechnologisch geproduceerd via de recombinant-DNA-technologie. De producenten garanderen de stamkwaliteit door middel van hun analysecertificaten. De controlelaboratoria van Labo'Life Belgium of Labo'Life España realiseren controles volgens de monografieën die worden beschreven in de Europese Farmacopee of volgens hun eigen interne monografieën (voor stammen waarvoor in de Farmacopee geen monografieën worden vermeld).
De grondstoffen in quarantaine worden na ontvangst van het analysecertificaat van het controlelaboratorium vrijgemaakt door gekwalificeerd personeel 1 .  Ze kunnen dus worden gebruikt in de productie. Om de productconformiteit te garanderen, beantwoordt ons productieproces aan de opvolgingsprocessen, zowel voor het product "in process" (productie van impregneeroplossingen, impregneerstap, vullen van de capsule, aanbrengen van de blisterverpakking) als voor het eindproduct.
De kwaliteit van het medicijn is een onmisbare voorwaarde om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren. Daarom maakt Labo'Life er een erezaak van om kwaliteitsproducten te maken.

1 - Het gekwalificeerd personeel, of GP, beantwoordt aan de vereisten bepaald door het Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 2001/83/EC, artikel 49. In België is het GP de verantwoordelijke bedrijfsapotheek.