img_top_blisters Labo'Life

Onderzoek en ontwikkeling

R&DDe wetenschappelijke en medische kennis evolueerde nog nooit zo snel als gedurende de afgelopen jaren. Onderzoeken volgen elkaar steeds sneller op.
De immunologie is het richtpunt in het medisch onderzoek geworden en de wetenschap ontdekt voortdurend nieuwe endogene moleculen in het menselijk lichaam waarvan de werking voor therapeutisch gebruik vooraf nog niet gekend was.

Het onderzoek en de ontwikkeling bij Labo'Life concentreren zich op twee fundamentele aspecten: enerzijds de verantwoording en de validatie van stammen en complexe formules van de Micro-Immunotherapie, waarbij we rekening houden bij de laatste evoluties in de geneeskunde, en anderzijds de ontwikkeling en de productie van onze eigen actieve stoffen.

Verantwoording en validatie van stammen en complexe formules van de Micro-Immunotherapie

De activiteiten geleid door de Medische en Wetenschappelijke Afdeling van Labo'Life beantwoorden aan 5 prioritaire missies:

1. Fundamenteel onderzoek:

Het aanbrengen van betrouwbare en reproduceerbare experimentele gegevens op basis van het biologische effect van sterke verdunningen van immuunmedia en SNA® en dit met behulp van farmacologische in-vitromodellen (celculturen) op belangrijke therapeutische domeinen waarvoor de Micro-Immunotherapie een oplossing kan bieden: virale infecties, degeneratieve ziekten, ontstekingspathologieën, oncologie ...

2. Toegepast onderzoek R&D:

Het aan de hand van expertsystemen bestuderen van het immunoregulerend effect van nieuwe formuleringen van de Micro-Immunotherapie en de potentiële rol van SNA® bij de mens, in het bijzonder door het meten van de variatie van de genexpressie als reactie op deze formuleringen op verschillende domeinen van de menselijke pathologie.

3. Klinisch onderzoek

Het valideren van medicijnformules van de Micro-Immunotherapie en nieuwe doelbehandelingen in het kader van het klinisch onderzoeksprogramma, gericht op toepassing bij mensen of dieren, in samenwerking met artsen en / of hospitalo-universitaire structuren.

4. Communicatie en publicatie

Het communiceren op internationale congressen en publiceren in peer-review wetenschappelijke en medische tijdschriften. De publicaties gaan over experimentele en klinische activiteiten die uitgaan van de Medische en Wetenschappelijke Afdeling van Labo'Life.

5. Controle

Wetenschappelijke en medische controle op het domein van de fundamentele immunologie door een grondige bibliografische analyse; het product van deze activiteit vormt ook de basis van diverse opleidingsprogramma's over Micro-Immunotherapie.

Ontwikkeling en productie van onze eigen actieve stoffen

prod_soucheDe belangrijkste onderzoeksas van Labo'Life España S.A. is de autonome ontwikkeling van een eigen productie-, extractie- en purificatiesysteem voor het verkrijgen van cytokinen volgens de kwaliteitsnormen die gangbaar zijn in de farmaceutische industrie.

Doelstellingen van de afdeling

prod_souche_2Belangrijkste werklijnen

Enkele van onze processen